ISO

Podstawowym celem firmy Metpol określonym w Polityce Jakości jest zapewnienie, że produkowane wyroby będą jak najwyższej jakości, aby w pełni zaspokoić obecne i przyszłe wymagania i oczekiwania naszych Klientów. Zadowolenie Klientów i ich zaufanie jest najważniejszym kryterium jakości naszej firmy.

Od 2000 roku mamy wdrożony system zarządzania jakością, który zapewnia utrzymanie stabilnego i wysokiego poziomu jakości wyrobów. W grudniu 2015 roku po przeprowadzeniu audytu odnowieniowego, Lloyd’s Register Quality Assurance potwierdził, że system zarządzania jakością w firmie Metpol jest dobrze utrzymywany, doskonalony oraz spełnia wymagania normy ISO 9001:2008. Wdrożony system zarządzania jakością zapewnia, że Zakładowa Kontrola Produkcji w naszej firmie spełnia wymagania norm europejskich lub aprobat technicznych oraz potwierdza wykonywanie wielostopniowej kontroli stosowanych surowców i materiałów oraz wyrobów gotowych.

W 2021 roku firma Metpol otrzymała Certyfikat Zatwierdzenia Systemu Zarządzania Jakością potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem z normą ISO 9001:2015.