Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

I. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych zabranych za pośrednictwem niniejszej witryny jest: Metpol Sp. z o.o., 62-002 Suchy Las, ul. Szyszkowa 6. Kontakt: +48 616500 701 +48 61 6500 702, e-mail: office@metpol.pl
 2. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych osobowych: Metpol Sp. z o.o., 62-
  002 Suchy Las , ul. Szyszkowa 6
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego, formularza do zamówienia katalogu oraz darmowych próbek (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 5. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody użytkownika witryny lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na witrynie.
 6. Administrator przetwarza następujące dane osobowe w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularzy dostępnych na www.metpol.pl
  a. nr telefonu,
  b. adres e-mail,
  c. adres do wysyłki
  d. inne dane przekazane przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 7. Przekazanie danych wskazanych w ust. 5 jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub realizację zamówienia. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest niemożność wysłania użytkownikowi odpowiedzi/zamówienia.
 8. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do obsługi wysłanego za pomocą formularza zapytania/zamówienia.
 9. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika do Państwa trzeciego
 10. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:
  a) prawo dostępu do danych osobowych,
  b) prawo do sprostowania danych osobowych,
  c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  g) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 11. Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
 12. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej Polityce Prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju witryny.

 

II. Polityka cookies

 1. Administrator gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie – logi systemów (tzw. rejestry zdarzeń), zawierające w szczególności publiczne adresy IP użytkowników odwiedzających witrynę. Logi systemów wykorzystywane są przez Administratora do celów statystycznych. Zbiorcze podsumowania w postaci statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących użytkowników odwiedzających witrynę.
 2. Administrator, stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu plików cookies, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony internetowej www.metpol.pl.
 3. Na witrynie wykorzystywane są pliki cookies – pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika i służące do korzystania z witryny.
 4. Celem wykorzystywania plików cookies przez witrynę jest:
  a) tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkowników,
  b) dostosowanie zawartości witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z witryny.
 5. Za pomocą technologii cookies zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.
 6. W trakcie odwiedzania witryny do urządzenia końcowego użytkownika wysyłany jest co najmniej jeden plik cookies w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika są automatycznie rejestrowane przez witrynę.
 7. Administrator nie udostępnia danych powiązanych z plikami cookies żadnym podmiotom zewnętrznym.
 8. Na witrynie mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: filmy (Youtube). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do wskazanych zewnętrznych podmiotów.
 9. Pliki cookies, przechowywane przez nie informacje oraz uzyskiwanie dostępu do tych informacji nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym lub oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 10. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie witryny.
 11. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
 12. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  a) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  b) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  c) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  d) Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
  e) Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 13. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi na witrynie, nie chcą, aby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty na witrynie.