Katalog

Pobierz katalog produktów w formacie .pdf

Zamów drukowany katalog za darmo

  Nazwa odbiorcy:
  E-mail:
  Adres do wysyłki:

  Oświadczenie

  1. Dane kontaktowe administratora danych osobowych: Metpol Sp. z o.o., 62-002 Suchy Las, ul. Szyszkowa 6. Kontakt: +48 61 6500 701 +48 61 6500 702, e-mail: office@metpol.pl

  2. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych osobowych:Metpol Sp. z o.o., 62-002 Suchy Las , ul. Szyszkowa 6;

  3. Administrator nie zamierza przekazać Pani/Pana dane osobowe do Państwa trzeciego

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zapytania,

  5. Informuję, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  6. Informuję, że ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

  7. Informuję, że ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych

  8. Informuję, że ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  9. Informuję, że ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

  10. Informuję, że w oparciu o Pani/Pana dane osobowe będą/nie będą podejmowane decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

  11. Informuję, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji rekrutacji, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.