Jak wykonać docieplenie budynku by obniżyć koszty ogrzewania domu?

W ocieplaniu budynków ważne jest nie tylko to jakie materiały zastosujemy a także czas w
jakim wykonujemy docieplenia. Te zagadnienia wyjaśniają nasze porady.

Do docieplenia budynku potrzebujemy odpowiednich warunków atmosferycznych. Zarówno zbyt niska (poniżej 5°C) i zbyt wysoka temperatura na zewnątrz może niekorzystnie wpłynąć na wykonanie elewacji. Przy zbyt niskiej temperaturze może wystąpić problem z wiązaniem kleju lub wyprawy tynkarskiej. Przy zbyt wysokiej temperaturze otoczenia wyprawa tynkarska zbyt szybko wiąże i może wystąpić problem z zacieraniem tynku.

Przy zastosowaniu poszczególnych materiałów należy stosować się do zaleceń producentów w zakresie temperatur i ogólnych warunków atmosferycznych. Należy również pamiętać o zabezpieczeniu elewacji podczas prac. Można to zrobić przy użyciu specjalnych siatek elewacyjnych, które przyczepione do rusztowania zabezpieczają na przykład styropian grafitowy przed zbyt mocnym nasłonecznieniem, które wpływa niekorzystnie na ten materiał (powoduje jego rozszerzenie).

Prac elewacyjnych nie powinno się wykonywać również podczas opadów atmosferycznych i podczas bardzo silnych wiatrów.

Do docieplenia budynku potrzebujemy:
– warstwy izolacyjnej np. styropian lub wełna mineralna
– kleju do styropianu lub wełny. Kleje dobieramy odpowiednio do stosowanego materiału izolacyjnego.
– siatki zbrojącej, która jest niezbędnym wzmocnieniem termoizolacji. Siatka ma za zadanie zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem warstwy termoizolacyjnej elewacji, jak również zabezpieczyć przed skurczami, które powodują powstawanie rys na wyprawie tynkarskiej
narożników z siatką, które zabezpieczą naroża budynku
profili cokołowych (listwa startowa), które ułatwiają prawidłowe przyklejanie termoizolacji oraz zabezpieczą elewację przed uszkodzeniami, a także przed dostaniem się gryzoni do środka izolacji. Od mocowania listwy startowej rozpoczynamy montaż elewacji. Dobieramy ją odpowiednio do grubości docieplenia.
– wyprawa tynkarska wraz z kolorem ostatecznym budynku
– łączniki mechaniczne jako element mocujący np. izolację do ściany. Istnieje konieczność kołkowania warstwy izolacyjnej w przypadku nierównych ścian, bądź ze starym tynkiem.

Podłoże przed przyklejeniem styropianu bądź wełny powinno być oczyszczone z niestabilnych elementów (np. odpadające kawałki starego tynku), z wszelkich zabrudzeń pyłem oraz tłustych plam zmniejszających przyczepność kleju. Podłoże powinno być równe, a jeżeli nie jest, to wcześniej powinno się dokonać napraw za pomocą zaprawy tynkarskiej lub wyrównawczej. Jeżeli podłoże jest mokre, nie należy kleić termoizolacji tylko pozostawić do wyschnięcia. W przypadku podłoży pylących należy je zagruntować odpowiednim do tego preparatem.

Koszty ogrzewania budynku zależą w dużej mierze od docieplenia jakie zastosujemy. Ważne jest tu określenie współczynnika U. Producenci styropianu i wełny podają takie współczynniki na swoich produktach. Oczywiście ostateczny współczynnik U całej ściany będzie zależał nie tylko od samej termoizolacji, ale również od materiału zastosowanego do budowy ścian. Wielu producentów tych materiałów posiada na swoich stronach internetowych kalkulatory izolacyjności ścian przy zastosowaniu i połączeniu różnych materiałów. Na ich podstawie możemy określić, jaki materiał będzie spełniał nasze oczekiwania względem współczynnika U.

Docieplenie musi być wykonane starannie, z uwzględnieniem obróbek okien i drzwi. W tych miejscach często dochodzi do strat energii cieplnej tzw. mostków termicznych. Same okna też mają współczynnik U, gorszy niż dobrze zaizolowana ściana, dlatego im więcej okien w budynku, tym większe straty. Inwestycja w ciepłe i szczelne okna w długofalowej perspektywie również się opłaca.

Narożniki z siatką na elewacji stosujemy dla lepszego zabezpieczenia naroży budynków przed uszkodzeniem. Stosując narożniki możemy w łatwy, szybki i estetyczny sposób wyrównać ostre krawędzie ścian oraz wyrównać niewielkie krzywizny ścian. Zaletą narożników elewacyjnych jest ich łatwy montaż i bardzo dobra przyczepność wszelkich mas szpachlowych i tynków. Odporne są na warunki atmosferyczne. Prawidłowo zamontowane narożniki są całkowicie niewidoczne na elewacji.

Listwa startowa ma za zadanie ułatwić prawidłowe przyklejenie warstwy izolacyjnej do budynku. W zasadzie to od montażu cokołowej listwy startowej rozpoczynamy montaż całej elewacji. Listwa startowa spełnia też inne funkcje:

  • jest podstawą do ułożenia pierwszej pyty
  • ułatwia położenie płyt w równej linii
  • stanowi chronę przed szkodnikami i gryzoniami
  • zabezpiecza cakół przed uszkodzeniami mechanicznymi

Listwę startową montujemy do ściany za pomocą kołków rozporowych, na wyznaczonej wcześniej wysokości. Stosujemy trzy kołki na jeden metr bieżący listwy cokołowej. Konieczne jest umocowanie cokołu na jego skrajnych otworach po dwóch stronach listwy.

PRODUKTY

docieplenia naroznik NS z siatką

Narożniki z siatką

Zabezpieczają naroża budynków
docieplenia profil cokołowy 53

Profile

Chronią cokół przed uszkodzeniami