SAMODZIELNA/Y KSIĘGOWA/Y

Oferujemy Tobie:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i doświadczeniem
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Umowę o pracę
 • Pakiet świadczeń socjalnych
 • Miłą atmosferę w zgranym zespole

Jakie będą Twoje zadania:

 • Bieżąca weryfikacja i księgowanie faktur i dokumentów księgowych
 • Przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych
 • Księgowanie i obliczanie wycen walutowych
 • Księgowanie i obliczanie RMKC
 • Potwierdzanie i uzgadnianie sald z podmiotami zewnętrznymi
 • Wykonywanie czynności związanych z zamknięciem miesiąca
 • Przygotowywanie deklaracji VAT, CIT
 • Wsparcie przy przygotowywaniu sprawozdania finansowego (uzgadnianie kont)
 • Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji na potrzeby audytów zewnętrznych
 • Przygotowanie sprawozdań NBP i GUS
 • Ogólne zadania administracyjne

Czego od Ciebie oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane z obszaru rachunkowości lub finansów
 • Minimum 3 lata doświadczenia w zespole księgowym, preferowane w firmie produkcyjnej
 • Znajomość polskiej ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych, w szczególności VAT i CIT
 • Bardzo dobra znajomość Excela
 • Dobre umiejętności organizacyjne
 • Skrupulatność i dokładność

Gdzie wysłać ofertę?

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@metpol.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

1)    Dane kontaktowe administratora danych osobowych: Metpol Sp. z o.o., 62-002 Suchy Las, ul. Szyszkowa 6. Kontakt: +48 61 6500 701 +48 61 6500 702, e-mail: office@metpol.pl
2)    Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych osobowych:
Metpol Sp. z o.o., 62-002 Suchy Las , ul. Szyszkowa 6; MP BRAND Sp. jawna, 62-002 Suchy Las, ul. Szyszkowa 6
3)    Administrator nie zamierza przekazać Pani/Pana dane osobowe do Państwa trzeciego
4)    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji.
5)    Informuję, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
6)    Informuję, że ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
7)    Informuję, że ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych
8)    Informuję, że ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9)    Informuję, że ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
10)    Informuję, że w oparciu o Pani/Pana dane osobowe będą/nie będą podejmowane decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
11)    Informuję, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji rekrutacji, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie  brak możliwości uczestnictwa przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.