sufity lącznik wzdłużny

Łącznik wzdłużny

Łącznik wzdłużny stosowany jest do przedłużenia konstrukcji poprzez połączenie odcinków profili CD. Podczas montażu należy pamiętać, że łączniki te nie mogą występować w jednej linii na sąsiadujących ze sobą profilach, gdyż może to osłabić konstrukcję sufitu.

Opak.

100

Waga

5 kg

DEKLARACJA DWU 37