sufity profil

Profil do sufitów łukowych

Profil ten służy do tworzenia konstrukcji sufitu łukowego. W celu wykonania takiego sufitu należy zastosować profile nośne CD i profile do sufitów łukowych. Dopuszczalne promienie gięcia to 600 mm dla łuków wklęsłych i 1000 mm dla wypukłych

L

4,0 m

Opak.

10

Waga

15,0 kg

DEKLARACJA DWU 20