sufity przetyczka noniusza

Przetyczka noniusza

Przetyczka służy do łączenia elementów wchodzących w skład systemów noniuszowych.

Opak.

100

Waga

1 kg

DEKLARACJA DWU 65